Speltherapie (4-12 jr)

Soms vraagt het vinden van de juiste oplossing voor een probleem meer tijd en onderzoek. Misschien is het probleem ingewikkeld, misschien zijn er meerdere problemen die met elkaar samenhangen en die allemaal hun eigen tijd en aandacht vragen. Dan is het volgen van psychotherapie een mogelijkheid in mijn praktijk in Enschede. (speltherapie Enschede)

Voor jongere kinderen is er speltherapie, voor de oudere kinderen gebruik ik een combinatie van gestalttherapie en oplossingsgerichte psychotherapie (SFBT) (zie kindertherapie).

 

Spel: de taal van het kind

Speltherapie is een vorm van psychotherapie voor kinderen, waarbij spel het middel is om het kind beter te begrijpen en te helpen. Spel is de taal van het kind. Speltherapie geeft het kind de gelegenheid zich in zijn eigen taal uit te drukken en vorm te geven aan de innerlijke belevingswereld. Spel bevindt zich op de grens tussen verbeelding en werkelijkheid. Het biedt het kind allerlei mogelijkheden tot zelfontwikkeling en -expressie van dat wat het verbaal nog niet kan uiten. Speltherapie (locatie speltherapie Enschede) is een effectief hulpmiddel gebleken om een gestagneerde ontwikkeling bij kinderen weer op gang te brengen. Dit effect wordt versterkt wanneer de opvoedvaardigheden van ouders worden vergroot en stress bij ouders wordt verminderd.

Ontwikkeling stagneert

Wanneer  de sociale en emotionele ontwikkeling van een kind stagneert, kan speltherapie een oplossing bieden. Moeilijkheden waarmee kinderen vaak aangemeld worden zijn:
– Faalangst, weinig zelfvertrouwen en een negatief zelfbeeld
– (onbegrepen) boosheid, angst en verdriet
– Traumatische gebeurtenissen waar het kind last van heeft, denk aan (vecht)scheiding, overlijden van een dierbare of andere nare ervaringen
– Slaapproblemen, nachtmerries
– moeite hebben met vriendjes maken, samenspelen
– Pesten of gepest worden
– extreme verlegenheid, teruggetrokken gedrag
– gedragsproblemen: brutaal zijn, slecht luisteren, opstandigheid richting volwassenen
– hechtingsproblemen
– ontwikkelingsstoornissen/problemen
– broekplassen/-poepen

speltherapie-heft-in-handen

Spelen werkt helend

Speltherapie vindt plaats in een spelkamer. Er is allerlei speelgoed en materiaal aanwezig dat het kind behulpzaam kan zijn bij het vormgeven aan zijn innerlijke belevingswereld: knutselspullen, teken- en verfmateriaal, klei, verkleedspullen, gezelschapsspellen, een zand- en watertafel, poppen, dieren, voertuigen, bouwmaterialen (o.a. knexx, blokken, treinbaan), playmobile etc. Spelen geeft het kind de gelegenheid zich te ontspannen en uiting te geven aan  gedachten, gevoelens, emoties, wensen en verlangens. Spelen werkt helend en geeft het kind ook de gelegenheid (nare) ervaringen te verwerken. Met behulp van de speltherapeut kan het kind experimenteren met allerlei vormen van (nieuw) gedrag. Zo doet het belangrijke nieuwe ervaringen op en verwerft het emotioneel en cognitief nieuwe inzichten. In de spelkamer hoeft niets en mag ‘alles’ (binnen  de regels van de spelkamer). Het is belangrijk het kind vanuit deze vrijheid zijn spel vorm te laten geven.

De speltherapie

De eerste periode van de speltherapie is bedoeld om een vertrouwensrelatie met mij op te bouwen. Het is belangrijk dat het kind zich veilig en dat ik de speeltaal van het kind leer kennen. Ik sluit aan bij de initiatieven van het kind en tijdens het spelen verwoordt ik wat er gebeurt en help het kind bij het uiten en verwerken van problemen. Ik speel regelmatig mee, maar houdt afstand wanneer een kind dat wil.

Benieuwd wat ik voor jou, je kind of gezin kan betekenen?

Bel me via +31(0)6 41 321 834 of mail me via info@heftinhanden.nu

Interessant? Deel het!