Werkwijze en werkvormen

Werkwijze

U kunt uw zoon of dochter aanmelden door een afspraak te maken via telefoon of het contactformulier in te vullen. Een verwijzing door een huisarts is niet nodig. In een kort telefonisch onderhoud bespreken we de hulpvraag. Via mail stuur ik u een intakeformulier dat u ingevuld meeneemt naar de eerste afspraak. Afhankelijk van de hulpvraag is dit meteen de eerste sessie met uw zoon of dochter of een intakegesprek met u als ouder(s)/verzorger(s). Voorafgaand aan de eerste afspraak hoort u dit van mij.

 

Werkvormen

De werkvormen die ik gebruik tijdens de sessie zijn afhankelijk van de situatie, de hulpvraag en het kind/de jongere. Zo zal spel bij jongere kinderen meer aan bod komen en is gesprek en zelfreflectie meer geschikt voor oudere kinderen. Maar ook bij oudere kinderen is het ‘doen’ en letterlijk in beweging komen belangrijk.

Deze werkvormen zet ik naast de bovengenoemde regelmatig in:
– Tekenen, kleien, verven, bouwen
– Spiegelen (Present Child)
– Werkvormen uit SFBT
– Stem(bevrijding), adem
– Rollenspelen, werkvormen uit het systemisch werk
– Mindfullness, weerbaarheidsoefeningen, lichaamswerk
– Therapeutische verhalen en helende gedichten
– Visualisaties en ontspanningsoefeningen

Interessant? Deel het!