Over mij

Naam

Mandy van Willigen-Ros, getrouwd, twee kinderen

Woorden die bij mij passen

Intuïtief, gevoelsmens, open, eerlijk, helder, geïnteresseerd, warm, leiderschap, visie, nieuwsgierig, creatief, flexibel

Talent

Horen, zien, weten en voelen wat nodig is in een situatie en dat vormgeven

Missie

Elk kind, elke jongere een zo stevig en liefdevol mogelijke basis meegeven voor de toekomst en de stroom van liefde in gezinssystemen weer op gang brengen. Ik geloof dat een jeugd, hoe moeilijk die ook is, waarin je gehoord en gezien wordt en waarin je er mag zijn zoals je bent, hier de basis voor vormt. Elk kind, elke jongere, elk gezin is uniek. Het ‘probleem’(gedrag) of dat wat als problematisch wordt ervaren, staat nooit op zichzelf. Samen met ouders die zoektocht aangaan naar de oorzaak en van daaruit de situatie verbeteren, dat is voor mij elke keer weer een prachtig cadeau.

Achtergrond

Gestalttherapie
Speltherapie
Pedagogische Academie
Opvoedopstellingen
Lichaamsgerichte therapie
Psychosociale Basiskennis
NEI en reflexintegratie

Naast het volgen van deze opleidingen heb ik me gespecialiseerd in de behandeling van trauma bij kinderen en het herstel van het basisvertrouwen, omgaan met rouw- en verlies situaties (overlijden, scheiding, verhuizing), ontwikkelingsproblematiek, leer- en gedragsproblemen, hechtingsproblematiek, verbeteren van het zelfbeeld/identiteit, vergroten van de weerbaarheid, moeite met gevoelens en emoties, verbeteren van contact tussen ouders en kinderen en tussen partners onderling. Werkervaring heb ik opgedaan op een dagbehandeling van Jeugdzorg voor kinderen van 2-8 jaar met ernstige gedrags- en ontwikkelingsproblemen. Hier heb ik 5 jaar gewerkt. Sinds 2012 voer ik mijn eigen praktijk. Gedurende deze jaren heb ik veel kinderen, jongeren en hun ouders mogen begeleiden met veelal prachtige en onverwachte resultaten.

Methodes

– Individuele behandeling en gezinsbegeleiding
Familieopstellingen in de vorm van opvoedopstellingen
– Opvoedondersteuning
– Cliëntgerichte, oplossingsgerichte therapie
– Lichaamsgerichte therapie en reflexintegratie
– NEI (neuro emotionele integratie)
– Meditatie, visualisatie en mindfulness
– RET (rationeel emotieve therapie)
– Psycho-educatie en opvoedondersteuning
– Spiegelen (Present child)
– NLP
In het werk met cliënten gebruik ik veel belevingsgerichte en creatieve werkvormen.

Ook belangrijk om te weten

Methodes zijn voor mij hulpmiddelen. De basis van werken is voor mij altijd het contact tussen jou en mij, vanuit mijn oprechte interesse in jou als mens, je kind en/of jullie gezin. Voorbij de methodes ligt jouw/jullie levensverhaal, wat maakt dat je bent wie je nu bent. Dat is voor mij de basis van waaruit we samen op weg gaan om een antwoord te vinden op je hulpvraag.

Regelmatig volg ik bij- en nascholingen en neem deel aan intervisiebijeenkomsten met collega’s. Ik heb een breed netwerk, waarin verschillende zorgdisciplines zijn vertegenwoordigd. Waar nodig werk ik samen en overleg ik.

Meer informatie over kinder- en jongerentherapie in de complementaire zorg vind je in onderstaande brochure van de RBCZ

Interessant? Deel het!