Over mij

Naam

Mandy Ros-van Willigen, getrouwd, moeder van twee kinderen

Woorden die bij mij passen

Intuïtief, gevoelsmens, open, eerlijk, helder, geïnteresseerd, warm, leiderschap, visie, nieuwsgierig, creatief, flexibel

Talent

Laten zien wat nog niet gezien wordt, licht zetten op de zogenaamde ‘blinde vlekken’ en jou coachen in het vinden van de oplossing in jezelf.

Missie

Elk kind, elke jongere een zo stevig en liefdevol mogelijke basis meegeven voor de toekomst en de stroom van liefde in gezinssystemen weer op gang brengen. Ik geloof dat een jeugd, hoe moeilijk die ook is, waarin je gehoord en gezien wordt en waarin je er mag zijn zoals je bent, hier de basis voor vormt. Elk kind, elke jongere, elk gezin is uniek. Het ‘probleem’(gedrag) of dat wat als problematisch wordt ervaren, staat nooit op zichzelf. Samen met ouders die zoektocht aangaan naar de oorzaak en van daaruit de situatie verbeteren, dat is voor mij elke keer weer een prachtig cadeau.

Achtergrond

Gestalttherapie
Speltherapie
Pedagogische Academie
Opvoedopstellingen
Lichaamsgerichte therapie
Psychosociale Basiskennis
NEI en reflexintegratie

Naast het volgen van deze opleidingen heb ik veel ervaring opgedaan met het werken met ouders en kinderen. Thema’s die veel langskomen zijn: helen van trauma en het herstel van een innerlijk gevoel van veiligheid, omgaan met rouw- en verlies situaties (overlijden, scheiding, verhuizing), leer- en gedragsproblemen, moeilijkheden om je te verbinden, verbeteren van het zelfbeeld/identiteit, vergroten van de weerbaarheid/leren voor jezelf opkomen, moeite met gevoelens en emoties of gevoelens van vervreemding, verbeteren van contact tussen ouders en kinderen. Na een aantal jaren in het Speciaal onderwijs te hebben gewerkt, heb ik sinds 2012 mijn eigen praktijk. Gedurende deze jaren heb ik veel kinderen, jongeren en hun ouders mogen begeleiden met veelal prachtige en onverwachte resultaten.

Methodes

– Gestalttherapie
– Spel en creatieve werkvormen (o.a. tekenen, schilderen, kleien)
– Lichaamsgerichte therapie en reflexintegratie
– Familieopstellingen in de vorm van opvoedopstellingen
– Neuro Emotionele Integratie (NEI)
– Opvoedcoaching
– Meditatie, visualisatie en mindfulness
– Spiegelen
In het werk met cliënten gebruik ik veel belevingsgerichte en creatieve werkvormen.

Ook belangrijk om te weten

Methodes zijn voor mij hulpmiddelen. De basis van werken is voor mij altijd het contact tussen jou en mij, vanuit mijn oprechte interesse in jou als mens, je kind en/of jullie gezin. Voorbij de methodes ligt jouw/jullie levensverhaal, wat maakt dat je bent waar je nu bent. Dat is voor mij de basis van waaruit we samen op weg gaan om een antwoord te vinden op je hulpvraag.

Regelmatig volg ik bij- en nascholingen en neem deel aan intervisiebijeenkomsten met collega’s. Ik heb een breed netwerk, waarin verschillende zorgdisciplines zijn vertegenwoordigd. Waar nodig werk ik samen en overleg ik.

Meer informatie over kinder- en jongerentherapie in de complementaire zorg vind je in onderstaande brochure van de RBCZ

Interessant? Deel het!