Jongeren (12-18 jr)

Voor jongeren en kinderen vanaf 8 jaar is er naast coaching ook een intensievere vorm van begeleiding in de vorm van kindertherapie.

Belemmeringen in ontwikkeling

Kinderen en jongeren hebben veel te leren op weg naar volwassenheid kindertherapie kan de oplossing bieden. Op elke leeftijd zijn er andere ontwikkel taken en andere vaardigheden om te leren. Deze liggen op het gebied van: lichamelijke gezondheid, spraak- en taal ontwikkeling, motoriek (bewegen), denk- en spelontwikkeling, sociaal-emotionele ontwikkeling, zelfredzaamheid en zindelijkheid, morele ontwikkeling en seksualiteit. Tijdens dit proces kan er van alles gebeuren wat een kind (tijdelijk) belemmert om verder te groeien en te ontwikkelen. Denk aan ingrijpende gebeurtenissen als een scheiding, overlijden, verhuizing. Maar ook andere, minder grijpbare redenen kunnen een aanleiding zijn waardoor het kind uit balans raakt en niet lekker in zijn vel zit. Sommige problemen lossen zich vanzelf op, maar wanneer deze aanhouden is het verstandig hulp in te schakelen. Kindertherapie is dan een optie.

Kindertherapie - Heft in Handen.nu

Vertrouwen op eigen kracht en wijsheid

Kindertherapie is een laagdrempelige en kortdurende vorm van therapie, speciaal ontwikkeld voor kinderen en jongeren van ongeveer 7 -21 jaar. Het kind met zijn of haar klacht staat in deze therapievorm centraal. Het verhaal van ouders (school en evt. andere verzorgers/opvoeders) is een belangrijk vertrekpunt. De grondgedachte is dat het kind zelf (onbewust) weet wat het nodig heeft om het probleem op te lossen. Samen met de kindertherapeut onderzoekt het kind zijn hulpbronnen en oplossingen. Belangrijk hierbij zijn respect voor, en vertrouwen in het kind. De therapie richt zich op de binnenwereld van het kind, maar ook op zijn plek in het gezin en zijn relaties met de buitenwereld. Doel van de therapie is te zorgen dat het kind leert te vertrouwen op zijn of haar eigen kracht en wijsheid, controle krijgt over datgene waar het last van heeft en ontdekt dat er keuzemogelijkheden zijn. Waar het uiteindelijk om gaat is dat het kind zich weer vrij kan ontwikkelen en zich gelukkiger, blijer en fijner voelt.

Behandelplan op maat

Tijdens de therapie wordt er vanuit verschillende standpunten naar de ontwikkeling van het kind gekeken: Medisch (medische en lichamelijke oorzaken), systemisch (communicatie en loyaliteit binnen familie, school, vrienden), psychoanalytisch (onverwerkte zaken, nare ervaringen, trauma’s uit het verleden van het kind), cognitief (gedachten, gevoelens die gedrag beïnvloeden), gedragsmatig (aan/afleren van gedrag), omgaan met stress en dan met name de balans tussen draagkracht en draaglast. Van hieruit ontstaat voor elk kind een behandelplan op maat.

Werkvormen

De werkvormen tijdens de therapie zijn heel verschillend, afhankelijk van wat past bij het kind. Door middel van: tekenen, kleien, spel, lichaams- en systemisch werk, gesprek, rollenspelen, helende verhalen en gedichten, mindfulness, bouwen, visualiseren, helende reis etc., gaat de therapeut samen met het kind op weg, op zoek naar zijn of haar eigen wijsheid. Aan de basis van al deze werkvormen liggen de Gestalttherpie (o.a. Laura en Frederick Perls) en de oplossingsgerichte psychotherapie (o.a. Insoo Kim Berg).

Benieuwd wat ik voor jou, je kind of gezin kan betekenen?

Bel me via +31(0)6 41 321 834 of mail me via info@heftinhanden.nu

Interessant? Deel het!