Opvoedcoaching

Leren om ouder van je kind te zijn

Ook ouders ontwikkelen zich en hebben te leren hoe ze een kind moeten opvoeden. Elke leeftijd van het kind vraagt andere capaciteiten van de ouder om het kind te begeleiden. Ouders weten niet altijd dat ze over bepaalde capaciteiten en eigenschappen beschikken en hoe ze deze kunnen inzetten bij de opvoeding van hun kind. Opvoedcoaching kan daarbij helpen.

Eén van de belangrijkste taken van ouders is de ontwikkeling van hun kind(eren) in alle fasen van hun opgroeiende leven tot aan de volwassenheid (hoeft geen 18 jaar te zijn!) te stimuleren.

Kinderen zijn spiegels

In het gezinssysteem handelen kinderen vanuit liefde voor de ouders, ook al is dat vanuit ouders met name bij ongewenst gedrag soms moeilijk te begrijpen.

Plezier en positieve aandacht

Dit hangt sterk samen met het geven van plezier en positieve (responsieve!) aandacht. Iedere fase brengt voor ouders en kind nieuwe uitdagingen. De ene ouder leert het ouderschap gemakkelijker dan de andere. In de eerste fase van het leven van een kind heeft het vooral zorg en bescherming nodig. Het lukt de meeste ouders nog wel om dit te bieden. Problemen ontstaan vaak wanneer een kind meer nodig heeft en het van ouder(s) vraagt redelijke regels te maken en te hanteren, grenzen te stellen en structuur en regelmaat te bieden.

Leren hoe het leven in elkaar zit

Er heerst in deze tijd bij ouders verwarring ten aanzien van het geluk van hun kinderen. Ouders vinden veelal dat kinderen gelukkig moeten zijn en zien het als hun taak daar alle mogelijke moeite voor te doen. Dit is een verwarring die tot veel problemen leidt. De taak van ouders is namelijk te zorgen voor optimale omstandigheden waaronder hun kind zich kan ontwikkelen! Kinderen leren iedere dag hoe het leven in elkaar zit. Teleurstellingen, frustraties en het leren omgaan met allerlei gewenste en ongewenste emoties horen daarbij, evenals moeite doen om bepaalde doelen te behalen. Kinderen leren hoe ze met al deze facetten van het leven kunnen omgaan op een voor hen passende en groeizame manier, maakt dat ze uitgroeien tot evenwichtige volwassen. Volwassenen die tegen een stootje kunnen en die voorbereid zijn op de moeilijkheden die het leven nu eenmaal in petto heeft.

Wat maakt je kind duidelijk?

Met bepaald gedrag wil een kind vaak de ouder bewust maken van iets in de ouder dat geen aandacht krijgt. Dat kan pijn of verdriet zijn, maar ook een wens of verlangen. ‘In de spiegel van je kind kijken’ is naast het geven van tips en het op gang brengen van een bewustwording van eigen gedrag, een belangrijk onderdeel van opvoedcoaching. Je afvragen wat je kind jou duidelijk wil maken met zijn gedrag, geeft vaak een hele andere kijk op de problematiek van het kind. Met name bij hardnekkige problemen van jonge kinderen kan dit zeer verhelderend werken. De vraag wat de ouder herkent in het thema van het kind, levert vaak meer op dan meerdere sessies met het kind over het thema.

Coaching nodig?

Neem contact op

Interessant? Deel het!