Uitgangspunten

Eén van de belangrijkste uitgangspunten van gestalttherapie is dat wij als mens onlosmakelijk verbonden zijn met onze omgeving Dit maakt dat Gestalttherapie een vorm is van systeemtherapie.

 

Kenmerken hiervan zijn:

  • De mens is onlosmakelijk verbonden met zijn omgeving
  • Cliënten zijn geen patiënten maar leerlingen, de therapeut leraar. De therapie is een leerweg en doet een beroep op de mogelijkheden en gezonde kant van de cliënt. Andere vormen van psychotherapie zien psychische problemen meestal als een verstoring van het geestelijk evenwicht wat maakt dat cliënten patiënten zijn. De nadruk ligt op ziekte.
  • Gestalttherapie werkt ervaringsgericht. Je leert door nieuwe ervaringen op te doen en door hierop te reflecteren;
  • Je werkt aan datgene waar je nu, in je dagelijks leven, tegenaan loopt. Gebeurtenissen uit het verleden onderzoek je alleen als dat voor jou in je huidige leven van belang is;

 

 

  • De gestalttherapeut werkt holistisch. Zij kijkt naar het geheel, wat betekent dat lichamelijke en psychische problemen met elkaar verbonden zijn. In therapiesessies zal je regelmatig gevraagd worden stil te staan bij lichamelijke signalen;
  • Ieder volwassen mens is verantwoordelijk voor zijn/haar eigen gedachten, gevoelens, doen en laten.
Interessant? Deel het!