Driftbuien bij een kind

Terrible two’s

Driftbuien kind komen met name voor in de leeftijd 1,5 tot 4 jaar. Ze horen bij de normale ontwikkeling en zijn afhankelijk van het temperament van je kind. Ze ontstaan 9 van de 10 keer uit onmacht. De periode waarin deze driftbuien veelvuldig voorkomen bij kinderen noemen we de peuterpubertijd, of ook de ‘terrible two’s.  In deze periode ontdekken kinderen hun eigen ikke. Ze komen los van hun ouders en hebben eigen ideeën en behoeftes die niet altijd stroken met die van papa en mama. Het eigen willetje van het kind maakt supersprongen, waardoor de peuter soms alleen nog maar het woordje ‘nee’ kent en alleen maar kan reageren met stampen, schreeuwen en huilen, soms tot wanhoop van ouders. Ze kunnen ook eindeloos grenzen opzoeken en aftasten.

boos-kind-heft-in-handen

Opbouw zelfvertrouwen

Als een kind dagelijks moeilijk gedrag vertoont en tegen elke grens lijkt aan te willen botsen, kan dit voor ouders erg stressvol en vermoeiend zijn. Het kan je ook onzeker maken en de partnerrelatie en de relatie met je kind flink onder druk zetten. Voor ouders is het belangrijk te weten of het gedrag van hun peuter normaal is en op welke manier ze er het beste mee om kunnen gaan. De peuterpuberteit is een hele belangrijke periode in de ontwikkeling van een kind, het leert hierin namelijk essentiële vaardigheden die mede het zelfvertrouwen op latere leeftijd bepalen. Denk aan: leren omgaan met grenzen, met negatieve emoties en opbouw van het zelfbeeld. Temperament is voor een deel aangeboren, maar wordt voor een groot deel ook bepaald door invloeden van buitenaf. Dit maakt dat ouders een belangrijke rol spelen voor hun kind bij het leren omgaan met het eigen temperament!

pexels-photo-116151 (1)

Wat te doen bij driftbuien kind

Wat kun je doen als je kind last heeft van driftbuien? Zorg er in eerste instantie voor dat niet wenselijk gedrag als stampen, schreeuwen of slaan duidelijk wordt begrensd. Corrigeer het kind op zijn gedrag en niet op wie het is en vertel waarom iets niet mag. Beloon daarnaast gewenst gedrag en zorg voor leuke momenten met plezier. Draag ook zorg voor je eigen ontspanning, zodat je genoeg energie overhoudt om met je puberende peuter om te gaan.

Oudere kinderen

Op jonge leeftijd horen driftbuien kind bij de normale ontwikkeling. De meeste kinderen groeien er overheen, maar ze komen toch ook regelmatig voor bij wat oudere kinderen. De driftbuien van oudere kinderen zijn vaak veel heftiger dan die van peuters en kleuters. Het is voor de ouders vaak ingrijpend, maar ook voor het kind zelf. Bij het ontstaan van een driftbui kunnen dingen meespelen die niet meteen zichtbaar zijn. Denk aan voeding, slaap (tekort), stress, hooggevoeligheid en hoogbegaafdheid, ontwikkelingsstoornissen. Het is heel belangrijk dat zowel het kind als de omgeving er mee leert omgaan. Kom je er niet uit, zoek dan zeker hulp.

Benieuwd wat ik voor jou, je kind of gezin kan betekenen?

Bel me via +31(0)6 41 321 834 of mail me via info@heftinhanden.nu

Interessant? Deel het!